KAUNSELING KELOMPOK

HASIL TEMUBUAL MENDALAM BERSAMA KAUNSELOR DAN RESPONDEN

DI PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN (PLPP) BANGI,

JALAN SG. MERAB, 43000 KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Penemubual : Saleha Muhamad Idham

Kaunselor : Cik Amira Sofia

MASALAH KAUNSELOR DALAM MENGENDALIKAN KAUNSELING KELOMPOK

1. Pembahagian ahli kelompok memerlukan ketelitian dan kajian yang terperinci oleh kaunselor supaya tidak timbul masalah dalam pembentukan kumpulan.

2. Kadang-kala masalah yang dikemukakan oleh ahli kelompok adalah kabur dan kurang jelas. Selain itu, topik utama permasalahan juga terlalu umum dan sukar dispesifikkan kerana mempunyai latar belakang responden yang berbeza.

3. Responden kurang memberi kerjasama pada peringkat awal.

4. Sesetengah klien kurang kerpercayaan terhadap ahli kelompok yang lain sehingga sukar untuk berkongsi masalah dan mencapai matlamat ahli kumpulan.

5. Segelintir klien yang melibatkan diri dalam kaunseling kelompok, tetapi ingin menarik diri ketika keadaan sedang mengancam mereka.

6. Ada juga sesetengah ahli yang sering mendominasi perbincangan kelompok tersebut melebihi ahli lain.

7. Mereka kurang yakin dengan diri mereka dan menjadi malu antara sesama ahli seterusnya kurang memberi sokongan terhadap interaksi dalam kelompok.

8. Mereka tidak boleh mengawal sendiri sesi penamatan dan bergantung kepada kaunselor.

9. Keengganan memainkan peranan sebagai ahli kelompok. Ahli kelompok kelihatan bosan dan tidak berjaya menarik minat mereka untuk menyertai kelompok tersebut.

10. Memandangkan kelompok terdiri daripada 5-8 orang, ia memakan masa bagi kaunselor untuk memantau tindakan klien ekoran hasil perbincangan tersebut.

Penemubual : Noraini Binti Baharudin

Pelatih PLPP : Saudara Mohd Zairi

MASALAH KLIEN DALAM SESI KAUNSELING KELOMPOK

1. Kekangan dari segi penerimaan kumpulan kepada setiap ahli kelompok bergantung kepada keikhlasan dan komitmen antara ahli.

2. Khuatir dengan aspek kerahsiaan dalam perkongsian masalah diantara ahli kumpulan.

3. Berasa rendah diri dengan keupayaan mereka kerana berbeza dengan ahli kumpulan yang lain.

4. Mempunyai percanggahan pendapat dengan ahli kelompok yang lain tetapi sukar untuk meluahkannya.

5. Perbezaan jantina kadangkala membataskan perbincangan kelompok itu kerana masing-masing malu untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

6. Tempoh masa yang diperuntukkan adalah terlalu panjang.

7. Perbincangan kelompok meleret-leret dan tersasar daripada topik dan matlamat utama.

8. Sukar mendapat satu persetujuan dalam membuat keputusan sesama ahli kelompok.

9. Bagi mereka yang mendominasi perbincangan kelompok itu, kaunselor lebih banyak memfokuskan permasalahan mereka berbanding ahli kelompok yang kurang memberi respon.

10. Corak pemikiran yang berbeza disebabkan faktor umur antara ahli kelompok yang pelbagai.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

FASA-FASA DALAM PROSES KAUNSELING

Proses dalam kaunselingTerdapat 7 langkah dalam proses mengendalikan kaunseling iaitu (1) menyediakan prasesi, (2) membina hubungan, (3) meneroka dan menganalisis masalah, (4) mengenal pasti punca masalahm (5) mengambil tindakan, (6) menamatkan sesi dan (7) susulan.

Langkah Pertama: Menyediakan Prasesi

Kaunselor perlu sedar tentang klien yang datang ke sesi kaunseling iaitu sama ada secara sukarela, dirujuk dan rela dan dirujuk dan tidak rela.
Apabila klien datang untuk temu janji, kaunselor perlu mengumpul maklumat atau mendapatkan profil ringkas dari klien untuk memudahkan kaunselor membentuk hubungan yang diperolehi terlebih dahulu akan membantu kaunselor dari segi penyediaan mental.

Langkah Kedua: membina Hubungan ( Melayan, Mendengar dan memahami)

Bagi klien, pandangan pertama atau fisrt impression tentang kaunselor yang akan memberikan pertolongan kepadanya menentukan sama ada klien akan terus datang berjumpa kaunselor. Persepsi atau pandangan pertama ini akan mencorakkan hala tuju dan kualiti pertemuaan antara kaunselor dan klien. Salah satu perkara yang akan dilakukan oleh kaunselor dalam membina hubungan ialah menstruktur sesi kaunseling. Penstrukturan merupakan asas kepada penyediaan mental dan psikologikal klien terhadap sesi dan proses kaunseling. Berikut adalah beberapa panduan bagi mewujudkan hubungan yang baik di antara kaunselor dan klien.
i. Menunjukkan tingkah laku tanpa lisan yang mesra.
ii. Menunjukkan keinginan untuk menolong
iii. Mendengar apa yang diperkatakan
iv. Mendengar dan luahan perasaan yang dinyatakan
v. Mendengar dan memahami perasaan dan erti yang tidak dinyatakan
vi. Mendengar dan memahami perasaan dan erti yang tidak boleh dinyatakan
vii. Tidak cepat membuat tanggapan dan penilaian.
viii. Mendengar dengan telinga, mata dan tubuh badan apa dikatakan melalui perkataan dan ditunjukkan melalui perkataan dan ditunjukkan melalui tingkah laku klien.
ix. Tidak banyak bercakap, tetapi cuba lebih banyak mendengar dan memahami.

Secara ringkasnya, langkah kedua merupakan satu tahap membina asas yg kukuh utk mewujudkan satu perkongsian bekerjasama.

(1)Mewujudkan suasana yg menggalakkan interaksi.

(2) Menentukan matlamat awal kaunseling.

(3) Menstruktur hubungan.;kefahaman tentang proses kaunseling; penjelasan peranan klien, kaunselor dan matlamat.; Aspek kerahsiaan klien.

(4) Membina kepercayaan.


Langkah Ketiga: Meneroka dan Menganalisis Masalah

Bahagian penerokaan ini adalah penting dalam proses kaunseling. Penerokaan perlu dilakukan dengan teliti. Memang benar, masalah klien perlu diterokai dan dianalisis dengan lebih objektif. Semasa menoraka masalah klien, kaunselor tidak boleh mengabaikan diri klien kerana klien dan masalahnya adalah berkait rapat. Sukar bagi kaunselor untuk memahami masalah klien tanpa mengenali siapa klien itu sebenarnya.
Adalah menjadi tugas kaunselor untuk membantu klien mengenali dirinya. Kekusutan yang dialami oleh klien banyak berpunca dari kekaburan tentang siapa diri klien itu yang sebenarnya. Penerokaan yang dilakukan dari segi ke sesi perlu bergerak dari permukaan kepada tahap yang lebih mendalam. Ini kerana manusia adalah kompleks dan sukar untuk memahaminya dalam jangka masa pendek. Kompleksiti masalah berkait rapat dengan kompleksiti manusia. Lagi kompleksiti manusia itu, lagi kompleks masalahnya. Kaunselor perlu sedar bahawa klien memiliki banyak maklumat tentang dirinya. Penerokaan yang teliti akan memberi peluang kepada kaunselor untuk mengumpul maklumat tentang klien. Kaunselor akan mengalami kerumitan jika dia tidak mempunyai banyak maklumat tentang klien.

Langkah Keempat: Mengenal Pasti Punca Masalah

Klien perlu mengenal pasti punca masalahnya. Intervensi atau proses intervensi sukar dijalankan sekiranya klien tidak pasti tentang masalah yang dihadapinya. Adalah sukar bagi kaunselor dan klien untuk menentukan matlamat kaunseling buat diri klien jika klien kabur tentangpunca masalahnya. Selepas klien mengenal pasti masalahnya, barulah kaunselor dan klien boleh memfokus kepada pembentukan matlamat kaunseling untuk klien. Matlamat kaunseling adalah penting untuk menentukan hala tuju proses kaunseling atau destinasi untuk klien. Klien sering mengalami kekeliruan antara punca utama masalah dan punca sampingan masalah. Tidak mustahil bagi klien untuk mengandaikan punca sampingan masalah. Apabila ia berlaku, klien membazir tenaga dengan memfokus kepada perkara yang remeh-temeh dan bukan kepada perkara utama. Antara perkara utama ialah mengenali diri klien, orang lain, tetapi melibatkan diri klien dan takdir.
Adalah penting untuk mengambil kira ketiga-tiga faktor di atas sebagai usaha untuk membezakan apa yang mampu dilakukan dan apa yang tidak mampu dilakukan oleh klien. Apabila masalah berpunca daripada orang lain, klien perlu sedar tentang tahap kemampuannya untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila masalah berpunca daripada orang lain tetapi melibatkan klien, masalah ini dikatakan terbit daripada dua orang. Dalam konteks ini, kemampuan klien untuk mengatasi masalah adalah terhad. Klien hanya mampu melakukan sesuatu dalam lingkungan sesuatu yang di luar bidang kuasanya. Prinsip penting di sini ialah setiap manusia bertanggungjawab ke atas dirinya. Maka apabila masalah timbul, kedua-kedua belah pihak perlu bertanggungjawab dalam mengatasi masalah tersebuat. Seandainya manusia memilih untuk memikul tanggungjwab orang lain, tidak mustahil suatu hari nanti tanggungjawab tersebut akan menjadi beban.
Pembentukan matlamat kaunseling merupakan perkara yang perlu diberi perhatian selepas kaunselor dan klien mengenalpasti masalah. Matlamat kaunseling akan menjadi panduan kepada kaunselor untuk mencari fokus dalam proses kaunselin. Matlamat kaunseling akan membuka perbincangan antara kaunselor dan klien. Seterusnya, perbincangan ini akan mambantu klien memilih jalan yang paling sesuai untuk dirinya.

Langkah kelima: Mengambil Tindakan

Pilihan atau alternatif yang telah dipilih perlu disusuli dengan tindakan. Dalam proses kaunseling, kaunselor perlu menerokai tindakan-tindakan yang bakal diambil oleh klien untuk memastikan klien benar-benar tahu apa yang akan dilakukan. Kejayaan klien akan dimanifestasikan oelh tindakannya. Klien belum berjaya jika dia masih berada pada tahap “ingin bertindak” tetapi masih tidak bertindak.

Langkah Keenam: Menamatkan Sesi

Semua sesi kaunseling perlu ditamatkan. Ia dibuat semasa setiap sesi atau setelah satu permasalahan dapat diuruskan. Ada beberapaa elemen yang perlu diambil kira semasa membuat keputusan untuk menamatkan sesi atau proses kaunseling. Kaunselor perlu menilai kemajuan atau perkembangan diri klien. Di antara kejayaan sesuatu kaunseling ialah apabila klien membuat keputusan dan tanggungjawab keatas keputusannya. Ini bermakna sekiranya keputusan yang diambil tidak menghasilkan sesuatu yang positif, klien bertanggungjawab dan mempu mengatasi masalah yang timbul. Lazimnya, klien membawa beberapa masalah ke sesi kaunseling. Apa yang penting ialah kaunselor memfokuskan kepada masalah utama yang sering dan senantiasa menganggu klien. Tidak bermakna setiap masalah yang dibawa oleh klien perlu diterokai. Jika sesi atau proses kaunseling berjaya, klien sudah mampu mengatasi rangkaian masalah yang lain. Elemen penting ialah klien memeliki kesedaran, ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan dan kemahiran untuk mengatasi masalahnya
Tiga perkara yg mesti dicapai:

(1) kemajuan selama menjalankan kaunseling selama ini mesti dirumuskan kepada tiga kesan-kesannya.

(2) Isu-isu yang mesti diselesaikan pada masa ini hendaklah dikemukakan.

(3) Memikirkan cara-cara mengekalkan pertumbuhan klien setelah ditamatkan kaunseling.


Langkah Ketujuh: Susulan

Dalam proses kaunseling, ada sesetengah kes yang , memerlukan khidmat susulan. Lazimnya, ia melibatkan kes dadah atau pemulihan akhlak di mana kemajuan diri klien perlu dipantau dengan rapi oleh kaunselor. Apabila klien telah menunjukkan kemajuan diri dan kaunselor berpuas hati dengan kemajuan tersebut, kedatangan klien untuk khidmat susulan bolehlah dijarakkan. Apabila klien telah menunjukkan kemajuan diri yang paling baik, kaunselor perlu menamatkan khidmat susulan ini. Ini bermakna klien mampu berdikari dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.


Rujukan


http://www.geocities.com/norlionline

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar (2006). Kaunseling Individu : Apa dan Bagaimana, Penerbit Fajar Bakti. Sdn. Bhd.

Othman Mohamed (2005). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling, Penerbit Universiti Putra Malaysia • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

TEORI BERKAITAN KERJA KUMPULAN (GROUPWORK)


Social Goal Model/ Model Matlamat Sosial

Berfokuskan untuk menyelesaikan masalah secara berterusan. Kebiasaannya, ia diaplikasikan di rumah-rumah penempatan, pusat perkhidmatan komuniti dan lembaga penduduk setempat. Prinsip asas- memberikan penjelasan berkaitan polisi agensi, mengambil kira kekangan-kekangan yang wujud dalam komuniti, penyelesaian berasaskan matlamat bersama agensi, serta tindakan yang akan diambil secara kolektif dan menyeluruh. Model ini juga mempertimbangkan kesan yang akan berlaku sebelum sesuatu tindakan diambil dan ia menekankan proses demokrasi dalam mengambil sesuatu alternatif penyelesaian. Contohnya, Dasar Wawasan Negara (2001-2010) yang mempunyai objektif seperti mencapai pertumbuhan mapan dan pengukuhan daya tahan ekonomi, mewujudkan masyarakat bersatu padu, menggabungkan teras kritikal dasar DEB dan DPN, juga berpandu kepada cabaran strategik Wawasan 2020.

Remedial Goal Model/ Model Perawatan

Berasaskan kaedah yang bersifat klinikal. Perubahan sosial yang ingin dicapai memfokuskan kepada aspek interaksi antara kumpulan dalam usaha bersama untuk membuat perubahan. Ahli kumpulan yang terlibat akan saling menyokong dan menghargai pandangan serta permasalahan sesama ahli. Model ini paling popular dipraktikkan di hospital sakit mental, institusi pemulihan, perkhidmatan sokongan keluarga dan perkhidmatan kaunseling di sekolah.

Reciprocal Goal Model/ Model Timbal Balik

Fokus kepada hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Contohnya kumpulan anak-anak kecil yang terbiar di jalanan. Anak-anak kecil tersebut perlu dipandang serius dan diambil langkah bagi membela nasib dan memahami masalah dan keadaan mereka. Dua prinsip asas model ini ialah (1) seseorang individu itu boleh dipelajari, difahami dan dirawat berdasarkan hubungannya dengan persekitaran dan (2) seseorang individu boleh dibentuk, dipengaruhi dan diubah melalui hubungan mereka dengan institusi sosial atau hubungan timbal-balik kedua-duanya.


Rujukan:

(1) Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2009). Pengantar Kerja Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

(2) Pillari, V., 2002. Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon.

(3) Ann Buchanan, (Volume I) ( 2008). Social Work, Major Themes in Health and Social Welfare . London And New York: Taylor And Francis Group.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

TEORI BERKAITAN KERJA KES (CASEWORK)


1. Sistem / Rangka Kerja Ekologi

Model yang berdasarkan pemerhatian berterusan terhadap keluarga individu dan persekitaran mereka. Ia fokus kepada interaksi klien dengan sistem kehidupannya. Pekerja sosial dapat mengenal pasti tindak balas klien dalam menghadapi tekanan dalam persekitaran mereka sama ada positif atau negatif. Seterusnya ia disusuli dengan proses intervensi kepada klien setelah masalah klien berjaya dikenal pasti.

2. Psikologi Ego

Banyak dipengaruhi faktor dalaman keluarga dan persekitaran luaran mereka. Perkara asas- kebolehan klien dalam menyesuaikan diri dengan situasi (tekanan) menggunakan kaedah tertentu. Kegagalan beradaptasi boleh memudaratkan keadaan klien sehingga menyebabkan timbul masalah berasa tidak selamat, tidak berani berhadapan dengan risiko, cemas dan lebih parah sehingga mengakibatkan penyakit mental. Akibatnya, klien mungkin kehilangan kerja, penceraian, kemiskinan, kematian dll.

3. Pendekatan Penyelesaian Masalah

Diperkenalkan oleh Perlman (1959), yang diaplikasikan kepada individu dan keluarga. Menurutnya, proses intervensi yang baik adalah berdasarkan motivasi, kemampuan dan peluang dalam sistem kehidupan klien untuk sesuatu perubahan. Pendekatan in i memerlukan usaha klien dalam mengambil tindakan untuk bergerak maju ke hadapan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini juga bermaksud sesuatu tindakan yang diambil oleh klien tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya motivasi. Kemampuan merujuk kepada kebolehan klien untuk berubah kepada yang lebih baik. Contohnya, seorang ketua keluarga disahkan menghidap kanser dan tempoh hidup hanya tinggal beberapa bulan. Justeru, pekerja sosial boleh mencadangkan agar dia bersabar dan dalam masa yang sama menjalani rawatan kimoterapi agar kesihatannya lebih terjamin. Sokongan sosial daripada pekerja sosial, keluarga terdekat dan teman-teman amat diperlukan. Peluang merujuk kepada peluang yang terdapat dalam persekitaran klien, Sebagai contoh, kos perbelanjaan rawatan kimoterapi memerlukan peruntukan wang yang berjumlah besar, menyebabkan klien sukar untuk mendapatkan rawatan tersebut memandangkan ekonomi keluarganya tidak stabil.

4. Pendekatan Tingkah Laku Kognitif

Teori yang termasuk dalam kategori am iaitu intervensi tingkah laku, yang mana menekankan peranan klien dalam bertindak aktif mengurangkan dan menghapuskan masalah. Pendekatan ini terbahagi kepada antaranya (1) pembelajaran sosial modifikasi tingkah laku dan terapi realiti.

(a) Pembelajaran sosial modifikasi tingkah laku
Mengandaikan bahawa tingkah laku boleh dieplajari. Sikap buruk seseorang boleh dibuang melalui teori ini. Pekerja sosial akan menolong klien manangani masalah dengan mengubah skap bukannya menyelesaikan masalah secara keseluruhan.

(b) Terapi realiti
Individu bertanggungjawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil mereka. Ia lebih menekankan kepada aspek perubahan yang mesti dilakukan akibat sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Biasanya digunakan bagi memulihkan sesebuah hubungan kekeluargaan.

Rujukan:

(1) Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2009). Pengantar Kerja Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

TAHAP PRAKTIS KERJA SOSIAL DI MALAYSIA PADA HARI INI

Kerja sosial merupakan profesion yang memberi pertolongan dengan tujuan utamanya membantu meningkatkan kefungsian sosial individu, keluarga dan komuniti bagi melaksanakan peranan-peranan sosialnya. Masyarakat sering mengaitkan profesion kerja sosial dengan kerja kesukarelawan. Walaupun ianya telah lama bertapak di Malaysia, namun masyarakat masih lagi mempunyai tanggapan yang salah terhadap skop bidang kerja sosial dan perkembangannya sangat perlahan. Dikatakan juga perkhidmatan yang diberikan kepada klien sekadar memuaskan.

Antara golongan yang menjadi fokus pekerja sosial adalah kanak-kanak, remaja, pesalah sosial, mangsa jenayah, orang kurang upaya (OKU), orang miskin, warga tua, wanita, penagih dadah dan sebagainya. Setiap daripada golongan ini memerlukan pendekatan yang tertentu dan berbeza untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. contohnya wanita, golongan ini juga tidak ketinggalan menjadi fokus terhadap aspek profesion pekerja sosial. Terdapat banyak bukti di mana setiap profesion perlu memberi tindak balas kepada isu-isu wanita. Kerja sosial perlu menilai isu-isu yang melibatkan wanita kerana majoriti klien dalam bidang kerja sosial adalah wanita. 75 % daripada keseluruhan wanita menerima bantuan berbentuk kewangan daripada badan-badan kebajikan dan sokongan moral daripada pekerja-pekerja sosial.

Diskriminasi anatara jantina ialah isu yang masih diperkatakan sehingga ke hari ini. Hal ini kerana kaum wanita merupakan kaum yang lemah dan sering ditindas oleh pihak yang suka memanipulasi wanita. Diskriminasi itu termasuklah dalam pekerjaan seperti ketika mengagihkan tugas-tugas dan ketidaksamaan bayaran gaji anatara wanita dengan lelaki. Wanita terbatas daripada mendapat perhatian dan dihormati serta mendapat bayaran yang lebih atau sama seperti lelaki dalam pekerjaan. Seperti yang berlaku di Malaysia, terdapat juga syarikat dan badan korporat yang masih mengamalkan diskriminasi terhadap wanita. Terdapat syarat yang telah diletakkan oleh mereka yang boleh mendiskriminasikan wanita sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Antara syarat yang dilihat menimbulkan ketidakadilan seperti cuti bersalin hanya diberikan kepada anak pertama dan kedua sahaja, cuti bersalin yang diambil adalah cuti tanpa gaji, pekerja wanita diminta bersara lebih awal, tidak dibenarkan mengandung, mewajibkan pakaian yang menutup aurat, ketinggian, berat, paras rupa, dan berkahwin. Diskriminasi antara jantina perlu dihapuskan. disebabkan peratus pekerja sosial kebnyakannya wanita, penekanan yang lebih diberikan kepada masalah diskriminasi wanita demi membantu golongan wanita yang menjadi mangsa. Hal ini kerana wanita sudah semestinya akan membantu golongan wanita yang lain dan teknik bantuan yang digunakan juga merupakan teknik secara halus dan sistematik mengikut hati wanita. Intervensi seharusnya memberi fokus kepada pendayaupayaan wanita. Pekerja sosial perlu memberi galakan membantu mengenali kekuatan dan kelebihan unik yang ada dalam diri mereka.

Dalam kes ini, ia agak sinonim dengan slogan 1 Malaysia " Rakyat di dahulukan, Pencapaian di utamakan'. Rakyat di situ memberi makna klien apabila ia dipraktikkan dalam praktis kerja sosial. Malaysia adalah negara untuk semua rakyat tanpa mengira kaum,agama, budaya, jantina serta fahaman politik. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan atau pembelaan daripada kerajaan. 1 Malaysia adalah pemangkin kepada kewujudan negara bangsa yang dapat membina Malaysia sebagai negara yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan dalam kalangan rakyat.
RUJUKAN
Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2009). Pengantar Kerja Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
www. 1Malaysia.com

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

APA PRAKTIS KERJA SOSIAL dengan INDIVIDU dan KUMPULAN

DEFINISI KERJA KES (CASEWORK)


Mary Richmond (dalam Skidmore et al.,1994) menyatakan bahawa kerja kes sosial mengandungi proses-proses membangunkan personaliti melalui penyesuaian kesedaran-kesedaran yang terlibat secara individu dengan individu dan antara manausia dengan persekitaran sosial mereka.


Skidmore et al., (1997) mendefinisikan kerja kes sebagai satu kaedah menolong manusia berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan aplikasi penggunaan teknik kemahiran untuk membantu manusia menyelesaikan masalah sama ada masalah psikologi, sosioekonomi atau masalah persekitaran melalui hubungan bersemuka (face to face) .


Kerja kes melibatkan proses mengembangkan personaliti individu dengan cara mengubah tahap kesedaran individu yang terlibat terhadap individu lain dan persekitaran sosial mereka. Melalui kaedah menolong ini, pekerja sosial akan menghubungkan individu dengan sumber-sumber yang ada dalam persekitaran mereka untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu.


DEFINISI KERJA KUMPULAN (GROUPWORK)


* Kerja Kumpulan merupakan 1 kaedah bekerja dengan individu-individu dalam kumpulan yang terdiri daripada 2 atau lebih orang untuk meningkatkan kefungsian sosial dan mencapai matlamat sosial. Kerja kumpulan ini adalah berdasarkan pengetahuan pekerja sosial terhadap keperluan kumpulan dan saling bergantungan di anatara satu dengan lain. Kaedah ini bertujuan untuk mengurangkan dan menghapuskan halangan interaksi sosial dan bertujuan mencapai matlamat sosial.


* Gisela Konopka (1963), menjelaskan bahawa kerja kumpulan adalah sebagai satu kaedah kerja sosial yang digunakan untuk membantu individu meningkatkan fungsi-fungsi sosial mereka melalui pengalaman kumpulan yang bermatlamat untuk mengatasi masalah personal, kumpulan dan komuniti.


* Toseland dan Rivas (1998), mendefinisikan kerja kumpulan sebagai "...aktiviti bermatlamat yang dilaksanakan terhadap sekumpulan orang untuk memenuhi keperluan sosioemosi dan menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Aktiviti ini adalah dibentuk khusus untuk individu di dalam kumpulan dan secara keseluruhan di dalam sistem yang memberi perkhidmatan. "


* Menurut Albert S. Alissi (1980), kemahiran kerja sosial kumpulan menumpukan perhatian terhadap keutamaan kumpulan untuk menyediakan serta melengkapkan mereka agar dapat menghadapi cabaran-cabaran seperti memenuhi keperluan pembangunan, mengatasi masalah sosial, memudahkan pembaikan dan pemulihan pencapaian matlamat serta menggalakkan penyertaan masyarakat terhadap aktiviti-aktiviti setempat.


* Lawrence Brammer (1973) pula menyatakan kemahiran dalam kerja sosial kumpulan adalah kemahiran mendengar, memimpin, refleksi, merumus, mengkonfrontasi, mentafsir dan memberi maklumat.


Rujukan: 1) Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2008). Kemahiran Asas Dalam Praktis Kerja Sosial . Selangor: Baraplas Kreatif Enteprise.


(2) Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2009). Pengantar Kerja Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments

APA ITU PRAKTIS KERJA SOSIAL?

(1) The Social Work Dictionary ( Barker 1995, s.v. " social work") defines social work as " the profesional activity of helping individuals, families, groups, or communities enhance or restore their capacity for social functioning and for creating societal conditions favorable to that goal."


Rujukan: Sheafor, B.W. dan Horejsi , C.R., 2006, Techniques and Guidelines for Social Work Practice ( Fifth ed). Boston: Pearson Education Inc.

(2) Based on Werner Boehm (1958), social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singularly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute interaction between individuals and their environments. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources and prevention of social dysfunction. (p.18)

Rujukan: Pillari, V., 2002. Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon.

(3) Based on International Federation of Social Workers (IFSW), the SW profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Rujukan: Ann Buchanan, (Volume I) ( 2008). Social Work, Major Themes in Health and Social Welfare . London And New York: Taylor And Francis Group.


(4) Barbara Cedillo Alvarez says, social work is many things, like helping individuals improve their lives, assisting groups in accessing needed services and guiding communities to effect change. Professionals in the field of social work have a tremendous responsibility in their involvement with people.


Website: http://www.ehow.com/facts_5032991_definition-social-work.html

Konklusionnya ialah kerja sosial mempunyai pelbagai definisi dan takrifan yang sukar untuk dijelaskan secara lebih terperinci. Namun begitu, ia merupakan bidang yang dilihat sebagai aspek membantu @ menolong yang merangkumi pelbagai sudut ilmiah atau kemahiran yang ada dalam diri seseorang pekerja sosial... • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Read Comments